Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

EPF ஐ சுத்தம் செய்ய கப்ரால் வருகிறாரா?

Wed Sep 15 , 2021
ஊழியர் சேமலாப நிதி (EPF) கொழும்பு பங்குச் சந்தையில் பணத்தை முதலீடு செய்வதன் மூலம் ரூ .9 பில்லியனுக்கும் அதிகமான இழப்பை ஏற்படுத்திய முக்கிய குற்றவாளி. […] பதவி EPF ஐ சுத்தம் செய்ய கப்ரால் வருகிறாரா? முதலில் தோன்றியது லங்கா உண்மை | சிங்களம் இலங்கையிலிருந்து சமீபத்திய மற்றும் முக்கிய செய்திகள். Source link

You May Like

Breaking News

Translate »