Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

கப்ரால் பாதியாக வெட்டுகிறது

Tue Sep 14 , 2021
மத்திய வங்கியின் ஆளுநராக பொறுப்பேற்ற போது அஜித் நிவர்ட் கப்ரால் கேபினட் மந்திரி அதிகாரங்கள் மற்றும் ஓய்வூதியத்திற்கான கோரிக்கையை விலக்குகிறார் […] பதவி கப்ரால் பாதியாக வெட்டுகிறது முதலில் தோன்றியது லங்கா உண்மை | சிங்களம் இலங்கையிலிருந்து சமீபத்திய மற்றும் முக்கிய செய்திகள். Source link

You May Like

Breaking News

Translate »