Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

அரிசி மற்றும் தேங்காய் விலை ஆகஸ்டில் குறையும் - லங்கா ட்ரூத் | சிங்களம்

Sun Sep 12 , 2021
இலங்கை மத்திய வங்கி ஆகஸ்ட் மாதத்திற்கான ஆகஸ்ட் பணவீக்க அறிக்கையை வெளியிட்டுள்ளது. அதன் சிறப்பு என்னவென்றால், அந்த மாதத்தில் அரிசி மற்றும் தேங்காய் விலைகள் பதிவு செய்யப்பட்டன. செய்திக்குறிப்பு இங்கே Source link

You May Like

Breaking News

Translate »